Menu
Aktuality
Právě čtete: Implementace směrnice o jednorázových plastech v ČR
Sdílejte článek:

Implementace směrnice o jednorázových plastech v ČR

Česká republika implementovala principy a opatření směrnice o jednorázových plastech do zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Zákon stanovil také povinnosti pro výrobce tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.

Mezi základní povinnosti výrobců patří:

  • vedení evidence množství vybraných plastových výrobků, které uvedl na trh (§7);
  • označování vybraných plastových výrobků pro konečné spotřebitele (§8);
  • osvětová činnost - provádění informačních „antilitteringových“ kampaní (§9);
  • úhrada nákladů obcím na úklid odpadu (§10);
  • zasílání údajů o množství odpadu z těchto vybraných plastových výrobků soustřeďovaného v rámci obecních systémů odpadového hospodářství v obcích a další údaje v každoroční zprávě

Výrobci mohou vytvořit kolektivní systém, který pro ně zajistí plnění některých základních povinností, především realizaci úhrad nákladů obcím a také osvětovou činnost.

Pokud jste výrobci tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky a chcete být součástí kolektivního systému NEVAJGLUJ a.s., jež pro vás zajistí plnění základních povinností, kontaktuje nás.

Další články