Menu

Pro veřejnost

Informace

Jednorázové plastové výrobky, kam patří také filtry s obsahem plastů z tabákových výrobků, jsou v podobě různých nedopalků součástí litteringu, tj. odpadu, jehož se člověk zbavuje vědomě či nevědomě odhozením mimo odpadkové koše.

Tento odpad znečišťuje města, obce i přírodu a kvůli svým vlastnostem může mít negativní vliv na životní prostředí. Jeden nedopalek se totiž rozkládá až 15 let.

Na základě principu „znečišťovatel platí“ se musí výrobci vybraných plastových výrobků podílet na úhradě nákladů, které obce s udržováním čistoty na veřejných prostranstvích mají. Jednotliví výrobci mohou pro tyto účely společně vytvořit kolektivní systém, který pro ně zajistí plnění některých základních povinností, především realizaci úhrad nákladů obcím a také osvětovou činnost. Proto také vznikla společnost NEVAJGLUJ a.s., z důvodu implementace principů a opatření směrnice o jednorázových plastech do zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (dále také „zákon o jednorázových plastech“). Kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s. sdružuje v České republice působící největší výrobce tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky (dále také „tabákové výrobky). Kromě zajišťování plnění ze strany výrobců mezi hlavní činnosti také patří informování spotřebitelů a konečných uživatelů a osvětová činnost zaměřená na správné zacházení s použitými filtry (nedopalky). Akciová společnost NEVAJGLUJ a.s. se dále zabývá poradenskou, výzkumnou a publikační činností v oblasti tabákových výrobků s filtry.

 

Více o společnosti NEVAJGLUJ a jejích aktivitách naleznete zde.

Aktuality