Menu
Aktuality
Právě čtete: Informace pro obce v roce 2024 
Sdílejte článek:

Informace pro obce v roce 2024 

Co dělat, pokud obce nestihly do konce roku 2023 podepsat Smlouvu se společností NEVAJGLUJ a.s.? A co bude třeba učinit po Novém roce? Mohou ji ještě podepsat? A co čeká v roce 2024 ty, kteří již smlouvu podepsali?

Samosprávy obcí, které podepsaly do konce roku 2023 Smlouvu o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků se společností NEVAJGLUJ a.s., musí do 30 dnů od podpisu smlouvy vyplnit v Informačním systému NEVAJGLUJ Vstupní dotazník, v němž uvedou informace vycházející z dat r. 2022. Na základě podpisu smlouvy a vyplnění Vstupního dotazníku budou tak mít nárok na úhradu nákladů již za rok 2023.

Obce s platnou smlouvou za rok 2023 následně v období od ledna 2024 nejpozději do 15. 4. 2024 vyplní v Informačním systému NEVAJGLUJ Roční dotazník, který obsahuje obdobné informace jako Vstupní dotazník, ale pracuje s daty za ukončený rok 2023. Po vyplnění Ročního dotazníku a zveřejnění údajů ČSÚ o počtu trvale hlášených obyvatel v obcích obdrží obce výzvu k fakturaci. Po zaslání faktury vyplatí kolektivní systém NEVAJGLUJ obci úhradu nákladů za rok 2023. Předpokládáme, že úhrady obcím budou probíhat v období květen/červen 2024 podle splatnosti faktur.

Obce, které uvedenou smlouvu zaslanou na podzim nestihly do 31. 12. 2023 podepsat a zaslat zpět společnosti NEVAJGLUJ a.s., nemohou tuto verzi smlouvy již uzavřít, protože přílohy č. 1 a 2 nebudou po Novém roce platné. Obce proto budou muset vyčkat na novou smlouvu, která bude obsahovat aktualizovaný Vstupní dotazník (příloha č.1) a Sazebník úhrad na rok 2024 (příloha č.2). Upravená smlouva a aktuální přílohy budou zveřejněny v průběhu ledna 2024 na webových stránkách www.nevajgluj.cz

Společnost NEVAJGLUJ a.s. obešle návrhem smlouvy v průběhu 1. čtvrtletí 2024 všechny obce v ČR, které doposud smlouvu neuzavřely.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za vaši vstřícnost. Těšíme se na spolupráci v roce 2024!

NEVAJGLUJ a.s.

Další články