Menu
Aktuality
Právě čtete: Obce mohou opět uzavírat smlouvu se společností NEVAJGLUJ
Sdílejte článek:

Obce mohou opět uzavírat smlouvu se společností NEVAJGLUJ

Obce, které nestihly se společností NEVAJGLUJ podepsat Smlouvu o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků v roce 2023, by v týdnu od 27. ledna do 4. února 2024 měly do svých datových schránek obdržet nový návrh smlouvy. Obsah smlouvy je identický se Smlouvou, kterou podepisovaly obce v roce 2023, aktualizované jsou přílohy Smlouvy. Příloha č. 1 obsahuje Vstupní dotazník, který je třeba v elektronickém informačním systému (https://nevajgluj.cz/cs/clenska-sekce) vyplnit nejpozději do 30 dnů od podpisu Smlouvy. V příloze č. 2 je uveden Sazebník úhrad, který je platný pro období od 1. 1. – 31. 12 2024. Sazby jsou uvedeny v Kč/obyvatel (jedná se o trvale hlášené obyvatele) pro jednotlivé velikostní skupiny obcí a vycházejí z nákladového modelu, který se pravidelně aktualizuje na základě údajů poskytnutých obcemi v dotaznících a dalších informací.

Každá obec, která podepíše v r. 2024 se společností NEVAJGLUJ Smlouvu o úhradě nákladů a vyplní Vstupní dotazník a po ukončení r. 2024 také Roční dotazník obdrží na jaře 2025 dle Smlouvy úhradu nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků dle aktuálního sazebníku. Spolupráce se společností NEVAJGLUJ přispívá k udržování čistoty veřejných prostranství a také k osvětě zaměřené na omezení odhazování odpadků (littering), na kterou se bude Společnost v tomto roce zaměřovat. Více informací o podpisu Smlouvy naleznete na stránkách na webových stránkách nevajgluj.cz v sekci věnované obcím (https://nevajgluj.cz/cs/pro-obce#2).

Další články